NieuwTraffic opleidingen gevestigd in Brielle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  Contactgegevens van Nieuwtraffic zijn te vinden op de website Nieuwtraffic.nl/contact.

  John Nieuwenhuijzen is de Functionaris Gegevensbescherming van NieuwTraffic opleidingen. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Persoonsgegevens die wij verwerken:

  NieuwTrafffic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  - Voor- en achternaam - Geboortedatum - Geboorteplaats - E-mailadres - Registratienummer CCV.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  NieuwTraffic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Aan en afmelden registratie code 95 bijschrijving gedane cursussen bij het CCV.

  Geautomatiseerde besluitvorming:

  NieuwTraffic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NieuwTraffic opleidingen tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

  NieuwTraffic opleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: NieuwTraffic opleidingen zal die persoonsgegevens bewaren zoals volgt uit maximale termijn CCV-registratie code 95 cyclus. Deze wettelijke verplichting houdt in dat bron-, afgeleide- en vaste gegevens maximaal 5 jaar moeten worden bewaard. NieuwTraffic opleidingen houd deze termijn aan omdat mochten er problemen zijn met de bijschrijving van code 95 uren bij de gemeente we bewijs kunnen overleggen dat de persoon die bij of onder Nieuwtraffic de training heeft gevolgd deze curss met goed gevolg heeft afgelegd. Persoonsgegevens die niet onder deze kwalificatie vallen zullen na 3 dagen van de servers en systemen van de worden verwijderd. Uiterlijk na registratie code 95 bijschrijving.

  Delen van persoonsgegevens met derden:

  NieuwTraffic opleidingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NieuwTraffic opleidingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, NieuwTraffic opleidingen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NieuwTraffic opleidingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

  NieuwTraffic opleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.